Moulografie van een kunstenaar,
een biografie van een kunstenaar
de gevonden mossel