Een gelukkige samenloop van omstandigheden

Een Gelukkige Samenloop van Omstandigheden
Boek masterproject & thesis 2016
de vormgeving van onze omgeving, over voortuinen, kippen en buxushagen